De Boer Advies & Interim Management

In verbinding met de hele wereld.

 

Jelle de Boer is een enthousiaste, kundige en integere manager. Na zijn studie Technology Management aan de TU in Eindhoven begon hij in 1997 zijn professionele loopbaan. Zijn eerste baan was beleidsmedewerker bij Bolegbo-vok, een aannemersvereniging voor ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer. In 2001 werd Jelle Algemeen Secretaris van deze vereniging.  Hij bleef dat toen Bolegbo-vok vanaf 2005 voortgezet als zelfstandige vakgroep binnen Bouwend Nederland—de vereniging voor bouw– en infrabedrijven.

Zijn functies binnen Bolegbo-vok / Bouwend Nederland combineerde Jelle met vele andere functies. Zo werd hij in 1999 directeur van GOA Leidingtechniek,  een opleidingsbedrijf in dezelfde sector. In datzelfde jaar werd hij tevens benoemd tot ambtelijk secretaris van de Stichting Certificatieregeling Kabelleg– en Buizenlegbedrijven (CKB).  In 2003 werd hij daarnaast ambtelijk secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT), waarna hij in 2005 ook ambtelijk secretaris van het Nederlandstalig Buisleiding Industrie Gilde (BIG) werd. Naast dit alles was Jelle lid van diverse besturen, colleges, normcommissies, raden van toezicht, etc.

Al deze organisaties hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze creëren meerwaarde door bedrijven te verbinden. Bij Bouwend Nederland waren dit aannemingsbedrijven die horizontaal in de bedrijfskolom werden verbonden. De andere organisaties waren gericht op het verbinden van bedrijven in een verticale bedrijfskolom. Door kundig en adequaat optreden te combineren met een gedreven en integere persoonlijkheid, zorgde Jelle voor een balans in de belangen van eindklant, producenten, aannemers, leveranciers en overheden.

Eind 2010 legde Jelle al zijn functies neer en maakte de overstap naar de aannemerij. Hier legde hij zich met succes toe op het creëren van meerwaarde door het verbinden en structureren van bedrijfs- en informatieprocessen. Hij reorganiseerde diverse ondersteunende diensten en afdelingen (waaronder K.A.M. en inkoop) en regisseerde grote informatieprojecten, zoals invoering ERP, invoering Document-Management en het ontwikkelen van informatie-architectuur

Sinds 2012 is Jelle zelfstandig adviseur en interim-manager, uiteraard gericht op verbinden en samenwerken van partijen.