Visie

 

Onze visie: “Voor een gezonde toekomst moet een organisatie zich blijven ontwikkelen. Omdat  een organisatie met haar producten en diensten niet op zichzelf staat is het leggen van de juiste verbindingen essentieel voor het bereiken die toekomst.”

Het ontwikkelen van een organisatie gebeurt door nieuwe producten en diensten aan te bieden, nieuwe markten aan te boren of bestaande producten en diensten verder te verbeteren. Veel organisaties onderkennen dit en besluiten in welke richting ze willen ontwikkelen. Ze ondernemen dan allerlei acties maar ze behalen echter niet de gewenste resultaten. Het nieuwe product vindt geen aftrek, het rendement valt tegen of de kwaliteit kan niet gegarandeerd worden. Achteraf wordt dan gezegd dat het doel onrealistisch was of dat het nieuwe idee vanaf het begin al niet deugde.

Wij zeggen: niet waar!

Het doel was realistisch, het was een goed idee. Maar de realisatie was niet goed. Er is onvoldoende gekeken naar de interne organisatie en de omgeving.  Dat vraagt specifieke aandacht en expertise. Iets wat een ondernemer doorgaans niet kan geven, want de  reguliere business moet wel doorgaan.

De Boer Advies & Interim Management ondersteunt u bij het leggen van de juiste verbanden en verbindingen. Binnen en buiten uw onderneming. Zodat u wel uw resultaten haalt. U mag daarbij rekenen op een eerlijke spiegel, een degelijk advies en een voortvarende implementatie.  Uiteraard blijft u daarbij ten allen tijde aan het roer want het gaat om uw onderneming.

De Boer Advies & Interim Management

Ondernemen is vooruitzien en dan de verbinding leggen.